رئالیسم

در اواسط قرن نوزدهم میلادی سبک رئالیسم یا واقع گری به وجود آمد

که میتوان گفت یکی از مهمترین و بزرگترین جنبش های هنری بوده است

که از نقاشی شروع شد اما نه تنها در نقاشی بلکه در شاخه های دیگر هنری نیز ریشه دواند

در زمینه هنر و ادبیات، رئالیسم شیوه ای است که به تجسم حقایق و واقعیت ها می پردازد

پیروان این سبک واقعیت انسان ها و اشیا و موجودات را آن گونه که بود ترسیم می کردند

زشت را زشت و زیبا را زیبا می کشیدند که در واقع نقطه ی مقابل تفکر و شیوه ی رومانتیک ها و رومانتیسیسم بودند

برای مطالعه مطالب آموزشی دیگر نقاشی در سایت آموزشگاه نقاشی یوسف زاده میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید

سعی هنرمندان رئالیسم بر آن بود که موضوعات و مباحث منتخب برای نقاشی را بی کم و کاست و بدون عوام فریبی ارائه دهند

و در ذهن بیننده تخیلات غیر واقعی نیافرینند و هنر نقاشی آنها شعار گونه نباشد

کرجی کشان رود ولگا _ ایلیا رپین _ رئالیسم _ آموزشگاه طراحی
کرجی کشان رود ولگا _ ایلیا رپین _ رئالیسم _ آموزشگاه طراحی

سبک ریالیسم علاوه بر اروپا بخش عظیمی از روسیه را در بر گرفت

به ویژه در شاخه ی اجتماعی و سیاسی

هدف هنرمند و نقاش رئالیسم به تصویر در آوردن موضوعات عادی و روزمرگی مردم کوچه و بازار

و دهقانان و کارگران و دیگر طبقات جامعه بود

که امری خلاف سبکها و مکاتب پیشین بود

رئالیسم یا واقع گرایی ، تفکری میباشد مبنی بر این اعتقاد که وجود و هستی اشیاء و پدیده ها و اتفاقات مستقل از ادراک و حواس بشر است

انوره دومیه _ واگن درجه سه _ آموزش نقاشی
انوره دومیه _ واگن درجه سه _ آموزش نقاشی

وجه تمایز عمده ی رئالیسم، (در اینجا رئالیسم قرن نوزدهم مورد گفتگوی ماست )

از همه ی قرن های پیشین اش در آن است که رئالیسم نیمه ی قرن نوزدهم (و نماینده ی اصلی آن کوربه ) از هرگونه خوشایند کردن مضامین می پرهیزد

شعار پردازی نمی کند و وعده های شیرین نمی دهد

واقعیت را همانگونه که هست می نمایاند

هنرمند رئالیست ، مشهودات را با دیدی دقیق و به دور از هرگونه گرایش و تعلق خاطر و کمال بخشی ایده عالی به تصویر در می آورد

رئالیسم اجتماعی ، که به گفتگو از مسائل اجتماعی و سیاسی می پردازد

ژان فرانسوا میله _ رئالیسم _آنجلوس _آموزشگاه نقاشی در هفت حوض
ژان فرانسوا میله _ رئالیسم _آنجلوس _آموزشگاه نقاشی در هفت حوض

مشهورترین و مهم ترین هنرمند سبک ریالیسم گوستاو کوربه، نقاش فرانسوی، است.

مهم ترین شاخه ی رئالیسم قرن نوزدهمی است و نقاشان آلمانی ، با انتقاد از شرایط نا مطلوب زمان و در قالب بیانی صریح و آشکار، آن را بنیان نهادند

پس از مطالعه سبک رئالیسم برای مطالعه سبک های دیگر نقاشی در سایت آموزشگاه نقاشی یوسف زاده میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید
همچنان که در بالا اشاره کردیم نماینده ی اصلی رئالیسم، «گوستاو کوربه»، نقاش بزرگ فرانسوی است

سلام موسیو کوربه _ گوستاو کوربه _ آموزشگاه نقاشی در رسالت
سلام موسیو کوربه _ گوستاو کوربه _ آموزشگاه نقاشی در رسالت

از مشهورترین آثار او می توانیم از «سنگ شکنان» نام ببریم که متاسفانه در جنگ جهانی دوم از بین رفت

سنگ شکنان _ گوستاو کوربه _ رئالیسم _ آموزشگاه نقاشی در شرق تهران
سنگ شکنان _ گوستاو کوربه _ رئالیسم _ آموزشگاه نقاشی در شرق تهران

نقاشان معروف دیگر این سبک عبارت اند از

ژان فرانسوا میله، انوره دومیه، ادوارد مانه، در اروپا و هنرمندان معروف روسی ایوان شیشکین، ایلیا رپین، و کرامسکوی اند

کرامسکوی در مورد معرفی سبک خود نوشته است: «اصلا نمی توانم فرشته ای را بکشم که هرگز او را ندیده ام».

* پیش از قرن نوزدهم نیز هنرمندان اعصار مختلف به واقعیت توجه نشان می دادند

اما در آثار آنان واقعیت بدون دخل و تصرف و بدون تفسیر ذهنی از سوی هنرمند ارائه نمی شد

ضمن آنکه رنگی از ماوراء الطبیعه در همه ی آنها به چشم می خورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس تلفنی