مدرنیسم _ آموزشگاه نقاشی

مدرنیسم

مدرنیسم را میتوان انقلاب هنر در دنیای غرب دانست

اتفاقات قرن نوزدهم میلادی و مخصوصا انقلاب صنعتی بر بخش های سنتی تاثیرات زیادی گذاشت

از اواسط قرن نوزدهم میلادی دوران هنر مدرن و مدرنیسم شکل میگیرد

این هنر زاییده تحول فکری و تاریخی و اجتماعی عصر مدرنیته و نتیجه دستاورد های علمی و نظری آن می باشد

در دوره مدرنیسم اتم ،ماشین ، رسانه ، فناوری اختراع و یا کشف شدند

و از جهتی دیگر جنگ جهانی اول و دوم ، فاشیسم ، نازیسم ، هولوکاست و … از مشکلات این دوران بودند که

بر زندگی و نگاه و هنر مردم آن زمان ها تاثیر گذاشتند

ویژگی های مشترک در مدرنیسم

در میان همه شکل ها و سبک های نقاشی مدرن که در شیوه های مختلفی رونق پیدا کردند

یک ویژگی حدودا فراگیر مدرنیته را از دوران های هنری قبل از آن جدا میساخت

و آن نوعی نگاه درونی و ساختاری به خود هنر مخصوصا نقاشی میباشد

به عنوان مثال هنر مدرن به نقاشی از آن زاویه که نقاشی میباشد مینگرد و

همه مسایل دیگر خارج از مباحث شالوده ای و پایه ای نقاشی را به حاشیه می راند

اهمیت موضوع در نقاشی مدرنیسم

در واقع نقاشی مدرنیسم انگاره ای میباشد که نقاشی بودن نقاشی در آن بیشتر از هر چیز دیگری اهمست دارد

پس به این منظور مسائل تکنیکی نقاشی ، به عنوان مثال ادراک اشیا ء و فر آیند دیدن و عمق نمایی و پرسپکتیو

و فرم و ترکیب و سطح گرایی و عنرهای بنیادین تصاویر

مانند رنگ ، بافت ، خط به دغدغه اصلی هنرمندان و نقاشان مدرنیسم تبدیل شد

به آن صورت که موضوع در نقاشی اولویت خود را از دست داد

برای پل سزان که میتوان او را پدر نقاشی مدرنیسم نامید

تجزیه و تحلیل فرم و ترکیب و نحوه ارائه اشیاء سه بعدی در بوم دو بعدی از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار بود

پس به همین دلایل او موضوعت در آثار نقاشی خود را به جای مصائب اجتماعی و انسانی

از بین مناظر و طبیعت بی جان و اشیاء ساده انتخاب میکرد

مدرنیسم _ آموزشگاه نقاشی
مدرنیسم _ آموزشگاه نقاشی

فر آیند درک کردن فرم در فضا و تداوم نگاه کردن به یک شیء و ترکیب تصاویر

مداوم که در این رخداددیدمانی و بصری به وجود می آیند موضوع اصلی سبک و نقاشی کوبیسم شد

پس بر این اساس تجربه مدرنیسم در نقاشی معطوف شدن نقاش به

مسائل ویژه فرم و ترکیبل و همچنین رنگ ، سطح ، بافت و فاصله گرفتن از هر نوع مضمون دیگر میباشد

در این مبحث نقاشی برای نقاشی یا به بیان دیگر هنر برای هنر جلوه شاخص هنر مدرنیسم شد

آغاز و شروع هنر مدرن با رئالیسم ها و ادامه راه با سنت شکنی امپرسینیسم ها آغاز شد

آنها طلایه داران درک جدیدی از هنر بودند که با طرد موضوع نقاشی به عنوان

معیار اصلی هنر در سبک رئالیسم و رمانتیسیسم در نقاشی پدیدار گشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس تلفنی