کنتراست سرد و گرم

در این بخش میپردازیم به مبحث کنتراست سرد و گرم در مباحث مبانی رنگ شناسی

این کنتراست بر مبنای احساسات درونی انسان ها از مشاهده رنگ به وجود می آید

درست است که احساس سردی و گرمی مربوط به حس لامسه است

و خیلی عجیب به نظر میرسد که ما با قوه بینایی و با دیدن رنگ سردی و گرمی را احساس کنیم

اما واقعیت این است که دیدن رنگ ها به صورت مستقیم و توسط حس بینایی بر وجود ما تاثیر گذار است

پس نتیجه میگیریم شناخت  سردی و گرمی مبحث بسیار مهمی میباشد

به عنوان مثال ما با شنیدن صدای خیلی زیر بعضی ساز ها احساس درد میکنیم

یا با دیدن بعضی بافت ها احساس نرمی یا زبری میکنیم

واقعیت رنگ این است که نه تنها بر انسان بلکه بر حیوانات هم تاثیر میگزارد

ایتن در کتاب رنگ خود نقل کرده است که ایب ها پس از انجام مسابقه در اصطبلی که به رنگ آبی بود به

سرعت به آرامش رسیدند اما در اصطبلی دیگر که به رنگ قرمز بود تا مدتی نا آرام و بیقرار بودند

یا مثلا گاو باز ها از رنگ قرمز برای تاثیر روی گاوها استفاده میکنند

احساس سردی و گرمی در کنتراست سرد و گرم

میتوان بیان کرد که احساس سردی و گرمی رنگ مربوط به خاطرات آگاهانه یا نا خود آگاه است

که از عنصر های طبیعت مثل آب و آتش حس میشود

در سرد و گرم میتوان گفت که برخی از رنگ ها مانند قرمز و زرد عموما گرم حس میشوند

و رنگ هایی مانند سبز و آبی و ترکیبات مربوط به آنها را سرد حس میکنیم

میتوان گفت در  سرد و گرم رنگ سبز آبی سرد ترین رنگ و قرمز نارنجی گرم ترین رنگ میباشد

اما همانطور که در مبحث تاثیرات رنگ ها گفتیم سرد یا گرم بودن رنگ ها و حس کردن این موضوع بستگی به رنگ ها همجوار

و همچنین حس درونی مخاطب دارد

کنتراست سرد و گرم آموزشگاه نقاشی یوسف زاده
کنتراست سرد و گرم آموزشگاه نقاشی یوسف زاده

با یک خط که از بین زرد و زرد سبز کشیده میشود تا حد فاصل بین بنفش و قرمز بنفش میتوان

مرز حدودی بین رنگ ها

ی سرد و رنگ های گرم را در دایره رنگ تعیین کرد

 

هم جواری در کنتراست سرد و گرم

 

تاثیرات رنگ ها شماره 2 مبانی رنگ شناسی
کنتراست سرد و گرم شماره 2
تاثیرات رنگ ها شماره 1 مبانی رنگ شناسی
کنتراست سرد و گرم شماره 1

در بالا رنگ سمت راست هر دو شکل یکسان میباشد اما رنگ سمت چپ متفاوت است

در شکل شماره 1 رنگ سمت راست به دلیل هم جواری با رنگ سرد تر، گرم به نظر میرسد

اما در شکل شماره 2رنگ سمت راست به دلیل همجواری با رنگ گرمتر ،سرد به نظر میرسد

معمولا رنگ ها وقتی در کنار هم قرار بگیرند حتی اگر در یک فاصله باشند رنگ های سرد دورتر حس میشوند و رنگ های گرم نزدیک تر حس میشوند

معمولا نقاشان در بسیاری از موارد از کنتراست سرد و گرم برای نشان دادن دوری و نزدیکی هم استفاده میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی